KALKULATOR WARTOŚCI ODŻYWCZEJ + wyliczanie ilości mięsa w mięsie


PROGRAM DO LICZENIA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Interesuje Cię kalkulator do liczenia wartości odżywczej żywności oraz dodatkowo do obliczenia zawartości mięsa w mięsie?

20161017_151841

Nasz program został opracowany zgodnie z:

  1. wytycznymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;
  2. zasadą zaokrąglania wyników proponowaną przez Dyrekcję Generalną do Spraw Zdrowia i Konsumentów -wytyczne Komisji Europejskiej z grudnia 2012r. (Wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie);
  3. zalecaniami The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union (CLITRAVI)- dotyczy obliczenia zawartości mięsa w mięsie oraz obliczenia ewentualnych nadwyżek dla tłuszczu i tkanki łącznej.

Program jest naprawdę prosty i intuicyjny. Kalkulator posiada własną bazę danych (podstawowe mięsa, przyprawy oraz dodatki E), którą można dowolnie rozbudowywać wg potrzeb!

Po wprowadzeniu danych recepturowych do programu uzyskujemy:

  1. Wartość odżywczą ułożoną w odpowiedniej kolejności (zgodnie z wymaganiami z rozp. 1169/2011) oraz zgodnie z zasadą zaokrąglania wyników (wytyczne KE);
  2. %RWS na określoną porcję produktu;
  3. Dane liczbowe (w % lub g) dotyczące zawartości mięsa, tłuszczu i tkanki łącznej dla poszczególnych gatunków mięs;
  4. Oraz składniki receptury ułożone w kolejności malejącej, co jest pomocne przy tworzeniu składu produktu na etykietę.

Program został stworzony z myślą o branży mięsnej, jednak jest on odpowiedni również dla innych produktów spożywczych.

Do programu można wgrać najnowszą bazę danych z IŻŻ lub własną.

 

Polecamy również:

Kalkulator oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

 

×

Zapisz się aby być na bieżąco

z przepisami dotyczącymi technologii żywności